Záhorácky kút

Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR sa podarilo realizovať projekt, ktorého cieľom bolo sústrediť všetky publikované diela záhoráckych autorov, monografie obcí, či odborné publikácie o osobnostiach tvoriacich a žijúcich na Záhorí. Vzniklo tak jedinečné oddelenie regionálnej literatúry, ktoré bude pravidelne dopĺňané o nové tituly. 

V oddelení teda používatelia knižnice nájdu beletriu, ale aj odbornú literatúru od autorov pochádzajúcich zo Záhoria, knihy, časopisy, zborníky o autoroch zo Záhoria, o obciach, prírode, kultúre či dejinách Záhoria. Takisto monografie a zbierky ilustrácií či fotografií.

 

Na tejto stránke si okrem online katalógu platného pre celú knižnicu používatelia môžu prezrieť i zoznamy literatúry či autorov v Záhoráckom kúte, ktorý bude priebežne dopĺňaný.

 

Dúfame, že naši čitatelia ocenia vytvorenie takéhoto oddelenia regionálnej literatúry. Tešíme sa na Vás v našom "Záhoráckom kúte"!

 

Záhorácky kút bohatší o 106 kníh

Oddelenie regionálnej literatúry nazvané Záhorácky kút, ktorý je súčasťou malackej knižnice v Mestskom centre kultúry Malacky (MCK), sa v tomto roku 2015 rozrástol o 106 kníh. Z toho 78 titulov bolo zakúpených z dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a ďalších 28 získala knižnica darom.Poďakovanie  za nové knihy patrí BSK a obciam okresu Malacky, Senica, Skalica, ako aj niektorým mestským častiam Bratislavy.

sites/default/files/Zoznam%20nov%C3%BDch%20kn%C3%ADh%20do%20ZK%20BSK%202015.pdf

 

  

Zoznamy:

Projekty podporené BSK v roku 2015 a 2016
a FPU v roku 2016:
MCK Malacky
je príspevková
organizácia
mesta Malacky
 
Digitalizáciu
kina
podporili:
 
 

 Malacky logo


 

 

Odporúčame: