Podujatia

Nepravidelne opakujúcimi sa podujatiami v knižnici sú besedy so spisovateľmi, exkurzie žiakov základných a stredných škôl, výstavy pri príležitosti jubileí autorov a pravidelným podujatím jeNoc s Andersenom. Knižnica sa takisto zapája každý rok do podujatia s názvom Týždeň slovenských knižníc, kedy je organizátorom rôznych besied, výstav, kvízov a súťaží pre deti, oceňuje dlhoročných čitateľov. Tento rok začíname s podujatím pre deti s názvom Zážitkové čítanie, ktoré sa dúfam stanú medzi deťmi obľúbenými a pravidelnými. 

Najčastejšie využívajú možnosť exkurzí žiaci prvých a druhých ročníkov základných škol. Spolu s knihovníčkou sa oboznamujú s existenciou, fungovaním a fondom knižnice. Pri prebiehajúcej výstave pri príležitosti jubilea slovenského alebo zahraničného autora je možné pre žiakov vyšších ročníkov základných a študentov stredných škôl zorganizovať vysunutú hodinu Slovenského jazyka a literatúry, kde sa zoznámia so životom a dielom toho-ktorého autora. Všetky exkurzie je potrebné dohodnúť si s knižnicou vopred na konkrétny dátum a hodinu. Ak máte o takúto exkurziu záujem, kontaktujte, prosím, knižnicu.

  

Výstavy na terase knižnice - v Ľudovej čitárni sa konajú pri príležitosti výročia narodenia alebo smrti spisovateľov. Okrem týchto výstav organiovaných knižnicou sa v priestoroch fondov literatúry pre deti a dospelých konajú výstavy absolventských prác žiakov Základnej umeleckej školy v Malackách a príležitostné výstavy rôznych organizácií a jednotlivcov.

______________________________________________________________________________________________________________________

Beseda o knihe

 

Dnes 21.10 sa u nás v MCK Malacky – Knižnici konala beseda s autormi knihy „Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch“. Pani Renáta Matúšková je učiteľkou na základnej škole a jej povesti vychádzali v časopise Fifík. Niektoré z nich boli zaradené do knižného vydania, ktoré svojimi fotografiami doplnil pán Vladimír Fecko. S týmito dvoma hosťami sa stretli žiaci 3. a 6. ročník ZŠ Dérera a to v priebehu jedného dopoludnia na dvoch besedách . V príjemnej, uvoľnenej atmosfére sa s nimi porozprávali o písaní, fotografovaní, hradoch i zámkoch, ale aj o strašidlách a duchoch, ktoré neodmysliteľne patria k tejto téme. Dozvedeli sme sa, že pani spisovateľka pochádza zo Záhoria a jej kniha je tento rok nominovaná na Zlatú knihu Záhoria 2015.  Na konci každej besedy si deti mali možnosť zakúpiť knižky s venovaním autora, prípadne dostať autogramy, čo v hojnom počte využili. Veríme, že toto zaujímavé stretnutie v priestoroch našej knižnice v deťoch podporí nielen záujem o architektonické pamiatky, ale aj chuť čítať knižky a navštevovať knižnicu.

 

 

 

 

 

Projekty podporené BSK v roku 2015 a 2016
a FPU v roku 2016:
MCK Malacky
je príspevková
organizácia
mesta Malacky
 
Digitalizáciu
kina
podporili:
 
 

 Malacky logo


 

 

Odporúčame: