Počítačový a internetový poriadok

Internetový poriadok je normatívny dokument, ktorý vymedzuje práva a povinnosti správania sa počas využívania počítačových a internetových služieb knižnice.  

Počítačový a internetový poriadok 2013 (pdf)

 

Projekty podporené Bratislavským samosprávnym krajom v roku 2015:
MCK Malacky
je príspevková
organizácia
mesta Malacky
 
Digitalizáciu
kina
podporili:
 
 

 Malacky logo


 

 

Odporúčame: