Online katalóg kníh

Začiatkom roka 2009 prešla knižnica na automatizovanú formu registrácie a výpožičiek. To znamená, že všetky úkony spojené s registráciou kníh, používateľov a výpožičiek sú vykonávané cez počítač prostredníctvom špeciálneho knižničného programu Advanced Rapid Library. Táto služba zahŕňa aj možnosť prezerania si spracovaného knižničného fondu cez internet (aj mimo knižnice). 

Online katalóg

 

Upozorňujeme našich čitateľov, že knižničný fond ešte stále nie je spracovaný celý - jeho spracovanie ešte stále prebieha. Spracované je celé detské oddelenie, beletria oddelenia pre dospelých a väčšia časť odbornej literatúry pre dospelých. Preto, ak nenájdete v online katalógu Vami hľadaný titul (z odbornej literatúry), nemusí to ešte znamenať, že ho knižnica vo fonde nemá.

 

Projekty podporené BSK v roku 2015 a 2016
a FPU v roku 2016:
MCK Malacky
je príspevková
organizácia
mesta Malacky
 
Digitalizáciu
kina
podporili:
 
 

 Malacky logo


 

 

Odporúčame: