O knižnici

Knižnica v Malackách vznikla v roku 1953. Odvtedy prešlo veľa času a ani knižnica neostala na jednom mieste. Počas svojej existencie sa nespočetne veľakrát sťahovala, často aj do úplne nevyhovujúcich malých priestorov (napr. v športovej hale Malina), až nakoniec v roku 2002 Mestský úrad poskytol priestory v budove Msú a knižnica mala aspoň ako takú dôstojnú polohu.

V roku 1994 prešla knižnica pod správu Záhorského centra kultúry a v roku 2006 sa zmenila názov na Knižnica Mestského centra kultúry Malacky. V roku 2006 sa celé vedenie a ostatné útvary Mestského centra kultúry Malacky presťahovali do už bývalej budovy Msú, kde sa aj priestory knižnice rozšírili a zveľadili a kde sídli dodnes.

Knižnici teraz patrí celé prízemie budovy MCK a môžeme tu nájsť vytvorené samostatné oddelenie pre dospelých, kde sa po celý rok vystavujú práce absolventov a žiakov výtvarného odboru ZUŠ.

Druhú miestnosť zaberá samostatné oddelenie pre deti a mládež, študovňa s počítačovým kútikom pre verejnosť. Aj v detskom oddelení pravidelne bývajú výstavy prác žiakov ZŠ alebo prác víťazov „Malackej palety“.

V roku 2006 sme začali využívať terasu v knižnici ako čitáreň. V roku 2007 pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľa - malackého rodáka - Ľuda Zúbka sme túto terasovú čitáreň premenovali na Ľudovu čitáreň. Čitáreň je klimatizovaná a v súčasnosti slúži najmä ako študovňa periodík, ale aj ako priestor pre rôzne výstavy organizované najmä pri príležitostiach rôznych výročí slovenských autorov.

 

Projekty podporené BSK v roku 2015 a 2016
a FPU v roku 2016:
MCK Malacky
je príspevková
organizácia
mesta Malacky
 
Digitalizáciu
kina
podporili:
 
 

 Malacky logo


 

 

Odporúčame: