Knižničný a výpožičný poriadok

Z dôvodu veľkosti súboru neuvádzame znenie Knižničného a výpožičného poriadku knižnice MCK Malacky zobrazením priamo na stránke. Dokument si môžete prečítať kliknutím na odkaz:

Projekty podporené BSK v roku 2015 a 2016
a FPU v roku 2016:
MCK Malacky
je príspevková
organizácia
mesta Malacky
 
Digitalizáciu
kina
podporili:
 
 

 Malacky logo


 

 

Odporúčame: