Doplnkové služby

Mestské centurm kultúry v Malackách okrem organizovania kultúrnych podujatí a iných kultúrno-spoločenských aktivít poskytuje aj doplnkové služby. Týmito službami sú:

  • Prenájom spoločenských priestorov

Kino Malacky 

Projekty podporené Bratislavským samosprávnym krajom v roku 2015:
MCK Malacky
je príspevková
organizácia
mesta Malacky
 
Digitalizáciu
kina
podporili:
 
 

 Malacky logo


 

 

Odporúčame: