Povinne zverejňované informácie

Mestské centrum kultúry Malacky zverejňuje v zmysle novely Občianskeho zákonníka č. 546/2010 svoje zmluvy, faktúry a objednávky od začiatku roka 2011.

Projekty podporené Bratislavským samosprávnym krajom v roku 2015:
MCK Malacky
je príspevková
organizácia
mesta Malacky
 
Digitalizáciu
kina
podporili:
 
 

 Malacky logo


 

 

Odporúčame: